Protezy overdenture są to protezy nakładowe, w których do utrzymania protezy wykorzystuje się implanty lub systemy mocowań w korzeniach / na filarach zębów.

A) PROTEZA NA IMPLANTACH

Implantoprotetyka stanowi coraz szerzej wykorzystywaną drogę
w kierunku odbudowy funkcjonalnej oraz estetycznej braków zębowych u pacjentów. Wszczepy śródkostne to jedyne rozwiązanie
w przypadku całkowitego braku uzębienia. Implant imituje wtedy naturalny korzeń zębowy, dzięki czemu później stanowi podstawę do osadzenia protezy akrylowej z zastosowanymi zębami kompozytowymi.

B) PROTEZA NA TELESKOPACH

Korony teleskopowe to jedna z opcji zakotwiczenia protezy nakładowej, wykorzystywana w przypadku, gdy pacjent posiada swoje własne uzębienie. Korony te składają się z dwóch elementów:
jednym o kształcie stożka lub walca na stałe zacementowanym na zębie, oraz drugim o kształcie anatomicznym, zespolonym z protezą nakładową. Zastosowanie protez overdenture z koronami teleskopowymi zapewnia równomierne obciążenie filarów zębowych
w kierunku osiowym oraz skutkuje większą stabilizacją.

C) PROTEZA NA ZATRZASKACH Rhein 83

Zatrzaski korzeniowe to precyzyjne elementy retencyjne, składające się z wkładu korzeniowego zespolonego z patrycą oraz matrycy, która wchodzi w skład uzupełnienia ruchowego.

D) PROTEZA NA BELKACH

Zespolenia kanałowe to konstrukcje oparte na co najmniej dwóch wkładach korzeniowych, połączonych metalową belką. Jest ona elementem retencyjnym, który ma za zadanie wykorzystywać siłę sprężystości matrycy umieszczonej w uzupełnieniu protetycznym
na stałe.

E) PROTEZA NA MAGNESACH

Magnesy to idealne rozwiązanie w protezach overdenture, kiedy zęby filarowe pacjenta wykazują dużą ruchomość. Wykorzystuje się tu zjawisko przyciągania się dwóch magnesów, które mogą być umieszczone w protezie oraz we wkładzie korzeniowym lub implancie, albo umieszcza się je tylko w protezie, natomiast dzięki sile przyciągania magnes oddziałuje z ferromagnetycznym wkładem korzeniowym lub wszczepem implantologicznym.

daria

Daria Żugaj

artur

Artur Żugaj

Napisz do nas

Call Now Button