PROTEZY CAŁKOWITE RUCHOME

Protezy całkowite wykonujemy z acronu, vitaplexu i akrylu metodą tradycyjną lub w systemie BPS. We wszystkich protezach można zastosować zęby akrylowe, półkompozytowe lub kompozytowe charakteryzujące się kształtem zębów właściwym dla każdego wieku i typu uzębienia pacjenta oraz dużą wytrzymałością na ścieranie, w kolorniku standardowym lub zębów wybielanych.

A) PROTEZY Z ZĘBAMI AKRYLOWYMI

Trójwarstwowe zęby akrylowe z efektem fluorescencyjnym,
z polimerów o wysokim stopniu usieciowania gwarantujących dużą wytrzymałość i odporność na ścieranie.

B) PROTEZY Z ZĘBAMI PÓŁKOMPOZYTOWYMI

Wielowarstwowe zęby w kompozycie, które zaprojektowano zgodnie z najnowszą wiedzą o morfologii zębów naturalnych. Dzięki kształtom, kolorowi i specjalnej budowie warstwowej znajdują zastosowanie we wszystkich rodzajach protez ruchomych.

C) PROTEZY Z ZĘBAMI KOMPOZYTOWYMI

Szeroka paleta zębów kompozytowych umożliwiająca harmonijne dopasowanie do wieku i typu uzębienia pacjenta. Zęby o pięknych wyrazistych kształtach, wykazujące wysoką estetykę i wytrzymałość na ścieranie dzięki zastosowaniu NHC (Nano Hybrid Composite).

D) PROTEZY WYKONANE W SYSTEMIE BPS

Biofunkcjonalny System Protetyczny polega na wykonaniu protezy zębowej z zastosowaniem łuku twarzowego i ustawieniu zębów metodą opartą na pełnym wybalansowaniu zgryzu wraz z wykonaniem płyty systemem wtryskowym.

E) PROTEZA ELASTYCZNA

Protezy całkowite elastyczne wykonujemy z acronu i vitaplexu.
Acron jest uniwersalnym materiałem, spełniającym najwyższe wymagania biozgodności, a tym samym wszelkie wymogi certyfikacji medycznej. To czysty, pełnokrystaliczny homopolimer, który jako jedyny materiał uzyskał certyfikat Narodowego Instytutu Leków. Posiada hybrydową strukturę łączącą zalety akrylu, takie jak sztywność i estetyka z wytrzymałością poliamidów.
Vitaplex polecany na protezy całkowite, wykazuje się minimalnym skurczem polimeryzacyjnym na poziomie 0,2% (tradycyjny akryl 5-7%), co wpływa na adhezję będącą siłą utrzymania protezy.

F) PROTEZA AKRYLOWA

Protezy akrylowe wykonujemy z materiału polimetakrylanowego metodą polimeryzacji na gorąco. Protezy nie zawierają metali ciężkich i amin trzeciorzędowych, i tym samym są obojętne biologicznie dla pacjenta.

G) PROTEZA NATYCHMIASTOWA

Proteza wykonywana przed/ po ekstrakcji zęba/ów

daria

Daria Żugaj

artur

Artur Żugaj

Napisz do nas

Call Now Button