PROTEZY CAŁKOWITE RUCHOME

We wszystkich protezach można zastosować zęby akrylowe, półkompozytowe lub kompozytowe charakteryzujące się kształtem zębów właściwym dla każdego wieku i typu uzębienia pacjenta oraz dużą wytrzymałością na ścieranie, w kolorniku standardowym lub zębów wybielanych.

A) PROTEZY Z ZĘBAMI AKRYLOWYMI

Trójwarstwowe zęby akrylowe z efektem fluorescencyjnym,
z polimerów o wysokim stopniu usieciowania gwarantujących dużą wytrzymałość i odporność na ścieranie.

B) PROTEZY Z ZĘBAMI PÓŁKOMPOZYTOWYMI

Wielowarstwowe zęby w kompozycie, które zaprojektowano zgodnie z najnowszą wiedzą o morfologii zębów naturalnych. Dzięki kształtom, kolorowi i specjalnej budowie warstwowej znajdują zastosowanie we wszystkich rodzajach protez ruchomych.

C) PROTEZY Z ZĘBAMI KOMPOZYTOWYMI

Szeroka paleta zębów kompozytowych umożliwiająca harmonijne dopasowanie do wieku i typu uzębienia pacjenta. Zęby o pięknych wyrazistych kształtach, wykazujące wysoką estetykę i wytrzymałość na ścieranie dzięki zastosowaniu NHC (Nano Hybrid Composite).

D) PROTEZY WYKONANE W SYSTEMIE BPS

Wykonanie protezy zębowej w Biofunkcjonalnym Systemie Protetycznym z zastosowaniem łuku twarzowego.

E) PROTEZA ELASTYCZNA ACRONOWA

Acron (Polska) jest to pełnokrystaliczny homopolimer, który uzyskał certyfikat Narodowego Instytutu Leków NI 0650-12. W całości powstaje w Polsce, a proces produkcji jest kontrolowany przez systemy organizacji produkcji CE ISO 20795- 1:2009 oraz produkcji medycznej CE ISO 13485:2003.

F) PROTEZA VITAPLEX

Vitaplex (Polska) jest to żywica akrylopolimerowa. Wykazuje się minimalnym skurczem polimeryzacyjnym na poziomie 0,2%
w porównaniu do tradycyjnego akrylu, w którym wynosi 5-7%.
Nr atestu Narodowego Instytutu Leków NI- 1509/09.

G) PROTEZA AKRYLOWA

Protezy akrylowe wykonujemy z materiału polimetakrylanowego metodą polimeryzacji na gorąco. Protezy nie zawierają metali ciężkich i amin trzeciorzędowych, i tym samym są obojętne biologicznie dla pacjenta.

daria

Daria Żugaj

artur

Artur Żugaj

Napisz do nas

Call Now Button