Na wszystkie rodzaje protez zębowych Pracownia Protetyki Stomatologicznej Żugaj udziela dwuletniej rękojmi, i pięcioletniej na stałe rozwiązania protetyczne.

W zależności od zastosowanego systemu impantologicznego, firma produkująca implanty udziela dziesięcioletniej lub dożywotniej gwarancji na swoje produkty.

Rękojmia uzupełnień protetycznych nie obejmuje w przypadku:

  • użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem z pominięciem zaleceń higienicznych;
  • u pacjentów cierpiących na nieleczony bruksizm;
  • wystąpienia u pacjenta choroby ogólnoustrojowej, np. cukrzycy, osteoporozy, padaczki, leczenia choroby nowotworowej;
  • kiedy pacjent użytkował pękniętą protezę, bądź samodzielnie ją skleił;
  • uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego osiadania protez spowodowanego zanikiem kości;
  • uszkodzeń mechanicznych i innych nieszczęśliwych wypadków.

Ważne: Nie kontynuujemy rozpoczętych prac w innych gabinetach.

Call Now Button